PerO Veronica ParG Martin
 Per Olofsson – VD 
070-336 33 95 – po@renvent.se
Veronica Örtenberg – Ekonomi/Kontor
070-335 39 19 – vo@renvent.se 
Pär Gunnarsson – Projektledare
070-335 39 76 – pg@renvent.se
Martin Åkesson – Projektledare /OVK
070-335 39 75 – ma@renvent.se  

JockeB                           😉 JockeS Ulf
 Joakim Bergström – Servicechef / OVK
070-335 91 34 – jb@renvent.se
Love Bengtsson – servicemontör
 – lb@renvent.se  
 Joakim Söderblom – Ledande montör
070-335 39 93 – js@renvent.se
Ulf Nilsson – Ledande montör
070-335 39 74  – un@renvent.se

benny rasmus
Benny Alm – Montör
070-467 61 72 – ba@renvent.se
Rasmus Franke – Ledande Montör
073-335 39 55 – rf@renvent.se
Simon Djupström – Montör
073-610 27 06 – sd@renvent.se
William Olofsson – Montör
072-529 31 59 – wo@renvent.se

nicklas Simon Lennart                         😎
Nicklas Elovsson – Servicemontör
073-974 37 49 – ne@renvent.se
Simon Olofsson – Servicemontör
072-710 65 30 – so@renvent.se  
Lennart Gustafsson – Servicemontör
070-335 39 77 – lg@renvent.se

Vincent Olofsson – Servicemontör vio@renvent.se  

 


Olle Roth – Servicemontör or@renvent.se