Tjänster som vi utförventilationsservice

  • Ventilationsinstallationer
  • OVK-besiktningar
  • Ventilationsrengöring
  • Ventilationsservice
  • Rengöring av fjärrvärmeväxlare
  • Teknisk ventilationsisolering av rör, ventilationskanaler
  • Radonsanering
  • Asbestsaneringar
  • Energioptimeringar
  • Fastighetsskötsel

Metoder vid rengöring av ventilationssystem

Roterande borstar
För denna mekaniska rensningsmetod använder vi oss av en elektrisk eller batteridriven borrmaskin som är försedd med en böjlig axel (Wire) i önskad längd på axeln fästes en borste i stål eller nylon i anpassad storlek till kanal diameter. Som sugkälla använder vi oss av en fläkt (dammfälla) med kraftig sugkapacitet. Fläkten ansluts vanligtvis i fläktrum eller vid huvudkanal och är ventilationsrengoringförsedd med ett absolutfilter för att förhindra spridning av smuts.

Tryckluftsrengöring
Rengöring av ventilationskanaler med tryckluft utförs med ett munstycke med ejektorverkan som drar sig själv genom snäva böjar och vertikala stigningar. Genom dess asymmetriska utformning fås den genom en lätt vickning på slangen att uppsöka respektive sida av kanalen. En förutsättning för ett fullgott resultat är att sugkällan har en kapacitet om ca 8 000 m3/h då man annars kan riskera nedsmutsning i lokalerna. Metoden lämpar sig även bra för runda kanaler där det kan vara omöjligt att utföra rengöring med roterande borstar. Fläkten ansluts vanligtvis i fläktrum eller vid huvudkanal och är försedd med ett absolutfilter för att förhindra spridning av smuts.

• Rensluckor
Placering av rensluckor på lämpliga ställen som förgreningar eller längre raksträckor. Längsta avstånd mellan rensluckor bör vara max 30 m. Rensluckans dimension skall vara en storlek mindre än kanalen den monteras på Användandet av rensbara don eller spjäll sparar antalet rensluckor