PerO  ParG  JockeB  Martin
 Per Olofsson – VD / Projektledare
070-336 33 95 – info@renvent.se
 Pär Gunnarsson – Arbetsledande montör
070-335 39 76 – pg@renvent.se
 Joakim Bergström – Servicemontör
070-335 91 34 – jb@renvent.se
 Martin Åkesson – Ledande montör
070-335 39 75 – ma@renvent.se
 Lennart  Ulf  JockeS  Simon
 Lennart Gustafsson – Servicemontör
070-335 39 77 – lg@renvent.se
 Ulf Nilsson – Montör
070-335 39 74  – un@renvent.se
 Joakim Söderblom – Montör
072-318 08 17 – js@renvent.se
 Simon Olofsson – Servicemontör
072-710 65 30 – so@renvent.se

Tom benny nicklas
Tom Kyhlberg – Montör
070-335 92 90 – tk@renvent.se
Torbjörn Medailleu – OVK besiktningsman
070-335 39 70 – tm@renvent.se
Benny Alm – Byggservice
070-467 61 72 – ba@renvent.se
Nicklas Elovsson – Servicemontör
073-974 37 49 – ne@renvent.se

anders rasmus Ella Veronica
Anders Henriksson – Servicemontör
073-091 22 56 – ah@renvent.se
 Rasmus Franke – Montör
076-024 41 47 – rf@renvent.se
 Ella-Maria Olofsson – Kontor
070-335 39 73
 Veronica Örtenberg – Kontor
073-044 73 35 – vo@renvent.se

Anders Sterner – Fastighetsskötare
070-535 26 81 – as@renvent.se
 Niclas Welander – Ledande montör
070-334 97 93 – nw@renvent.se
 Simon Djupström – Montör
073-610 27 06 – sd@renvent.se
Anton Ducemark – Montör
076-140 46 36 – ad@renvent.se