PerO  ParG  JockeB  Martin
 Per Olofsson – VD / Projektledare
070-336 33 95 – info@renvent.se
 Pär Gunnarsson – Arbetsledande montör
070-335 39 76 – pg@renvent.se
 Joakim Bergström – Servicemontör
070-335 91 34 – jb@renvent.se
 Martin Åkesson – Ledande montör
070-335 39 75 – ma@renvent.se
 Lennart  Ulf  JockeS  Simon
 Lennart Gustafsson – Servicemontör
070-335 39 77 – lg@renvent.se
 Ulf Nilsson – Montör
070-335 39 74  – un@renvent.se
 Joakim Söderblom – Montör
070-3353993 – js@renvent.se
 Simon Olofsson – Servicemontör
072-710 65 30 – so@renvent.se

Tom Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är niclas-768x1024.jpg benny nicklas
Tom Kyhlberg – Kalkyl/Konstruktion
070-335 92 90 – tk@renvent.se
Niclas Welander – Ledande montör
070-334 97 93 – nw@renvent.se
Benny Alm – Byggservice
070-467 61 72 – ba@renvent.se
Nicklas Elovsson – Servicemontör
073-974 37 49 – ne@renvent.se

anders rasmus Ella Veronica
Anders Henriksson – Servicemontör
073-091 22 56 – ah@renvent.se
 Rasmus Franke – Montör
073-3353955 – rf@renvent.se
 Ella-Maria Olofsson – Kontor
070-335 39 79
 Veronica Örtenberg – Ekonomi
070-3353919 – vo@renvent.se

  Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20190403_1220302-1024x955.jpg
 

William Olofsson -Montör
0725293159 wo@renvent.se

 Simon Djupström – Montör
073-610 27 06 – sd@renvent.se
Anton Ducemark – Servicemontör
076-140 46 36 – ad@renvent.se