ventilationVi utför även

  • Installation
  • Injustering
  • OVK-besiktning
  • Service av luftbehandlingsanläggningar
  • Asbestsanering
  • Teknisk isolering av rör och ventilationskanaler
  • Rengöring av värmeväxlare på vattensidan.

Företaget startades 1988 och köptes 1996 av Per och Lars Olofsson som drev det tillsammans till 2009 då Lars gick i pension och Per är ensam ägare. Företaget har tio anställda och arbetar över hela landet men med inriktning på Örebroregionen. Företaget är certifierad medlem av RSVR Våra största kunder är fastighetsägare, Kommuner, Landsting, Industrin och Ventilationsentreprenörer.