Bläddra i vår nya broschyr

Vi är ett ventilationsföretag med inriktning på inomhusmiljö och utför

  • Ventilationsinstallationer
  • Ventilationsservice
  • Injusteringar
  • Projekteringar
  • El & Styrarbeten
  • OVK-besiktningar
  • Energioptimering
  • Ventilationsutredningar
  • Ventilationsrengöring

Företaget startades 1988 och var verksamt inom energibesparande åtgärder samt ventilationsarbeten. 1996  förvärvade Per och Lars Olofsson det och drev det tillsammans till 2009 då Lars gick i pension och Per fortsätter som ensam ägare . Företaget har 20 anställda och arbetar över hela landet men med inriktning på Örebroregionen.  Våra största kunder är fastighetsägare, Kommuner, Landsting, Industrin och byggentreprenörer.